Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek

Erwin Retkowski
Erwin Retkowski Urodził się 10 lipca 1957 roku w Nidzicy w województwie warmińsko - mazurskim.
Tytuł magistra fizyki zdobył w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.
W 1980 roku po skończeniu studiów, rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Turku jako nauczyciel fizyki, a później również informatyki. Ukończył studia podyplomowe "Zastosowanie informatyki dla nauczycieli". Stworzył pierwszą pracownię komputerową w Liceum Ogólnokształcącym Turku. Jego uczniowie byli laureatami konkursów informatycznych.
Organizował i koordynował wymianę międzynarodową hufców OHP.
W 1993 roku został mianowany na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku.
Zmarł tragicznie 11 czerwca 1994 roku.
Za osiągnięcia zawodowe był wielokrotnie nagradzany, miedzy innymi Medalem Komisji Edukacji Narodowej.