Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek

Regulamin Powiatowego Konkursu Fizycznego

w roku szkolnym 2015/2016

1. Konkurs Fizyczny organizuje I Liceum Ogólnokształcące w Turku wraz z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Turku na poziomie podstawowym dla uczniów klas pierwszych i na poziomie rozszerzonym dla uczniów klas drugich (ewentualnie starszych).

2. Celem konkursu jest:
a) rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania fizyką,
b) rozwijanie uzdolnień uczniów,
c) przygotowanie do udziału w olimpiadzie fizycznej i do nauki w szkołach wyższych.
konkurs
3. Zakres materiału obejmuje następujące działy:

a) na poziomie podstawowym (klasy pierwsze)
I   - Kinematyka i dynamika na poziomie gimnazjum
II  - Pole grawitacyjne i astronomia
III - Budowa atomu
IV - Fizyka jądrowa

b) na poziomie rozszerzonym (klasy drugie i starsze)
I   - Mechanika punktu materialnego
II  - Hydrostatyka
III - Pole grawitacyjne
IV - Ruch bryły sztywnej
V  - Drgania mechaniczne
Przykładowe zadania przygotowawcze znajdują się w załączeniu: na poziomie podstawowym (pobierz) oraz na poziomie rozszerzonym (pobierz)

4. Zawody przeprowadza Komisja Konkursowa, której przewodniczącym jest Adam Bartczak - nauczyciel fizyki w LO Turek. Termin zawodów: początek czerwca 2016 roku. (o dokładnym terminie i miejscu uczestnicy zostaną poinformowani co najmniej dwa tygodnie wcześniej).
Uczniowie będą rozwiązywać zadania problemowe i rachunkowe. Około 50% zadań pochodzić będzie z listy zadań przygotowawczych, które znajdują się w załączeniu.

5. Najlepsi uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.