Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Prąd elektryczny

Zasilacz prądu stałego i zmiennego
Zasilacz składa się z transformatora obniżającego napięcie sieciowe i układu prostującego. Z zasilacza można czerpać prąd przemienny i stały regulowany w zakresie od 0V do 24 V. zasilacz


Zasilacz prądu przemiennego
zasilacz Wewnątrz urządzenia znajduje się transformator, który zmienia napięcie prądu przemiennego z 230V do niższych wartości: 3V, 6V, 9V i 12 V. Przyrząd przydaje się w wielu doświadczeniach i stosuje się do zasilania żarówek o napięciu znamionowym od 3V do 12V.


Galwanometr
Galwanometr to miernik prądu o dużej czułości służący do pomiaru małych natężeń prądu. Galwanometr przedstawiony na zdjęciu jest miernikiem magnetoelektrycznym, czyli składającym się z ruchomej cewki umieszczonej między magnesem stałym. Dzięki temu miernik ten może wskazywać przepływ prądu w obu kierunkach. galwanometr


Amperomierze
amperomierze Są to mierniki służące do pomiaru natężenia prądu. Ich zasada opiera się na działaniu pola magnetycznego na przewodnik z prądem. Dokładniej, zwojnica w której płynie mierzony prąd znajduje się w jednorodnym polu magnetycznym. Im większa siła działa na zwojnicę tym wskazówka się bardziej wychyla. Taki miernik nazywa się miernikiem magnetoelektrycznym.


Woltomierze
Woltomierz to amperomierz z dołączonym szeregowo dużym oporem wewnętrznym, wyskalowany w jednostkach napięcia. Wynika to z prawa Ohma, które mówi, że jak większe jest natężenie to tyle razy większe jest napięcie. woltomierze


Mierniki uniwersalne
galwanometr Miernik uniwersalny to czuły amperomierz (miernik magnetoelektryczny), do którego można dołączać odpowiednie oporniki, w celu zmiany zakresu lub typu mierzonej wielkości. Jeśli dołączymy do amperomierza (ustawiając odpowiednio pokrętło) mały opór równolegle to jego zakres (największa mierzona wartość) jest większy. Jeżeli dołączymy odpowiednio duży opór szeregowo to miernik możemy używać jako woltomierz. Do pomiaru prądu przemiennego dołącza się prostownik. Jeśli użyjemy zewnętrznego źródła napięcia (ogniwo chemiczne) to można zmierzyć opór wybranego elementu.


Zestaw do pomiarów elektrycznych
Układ składa się z sześciu oporników, trzech amperomierzy i woltomierza. Pozwala to sprawdzić Pierwsze prawo Kirchhoffa, prawo Ohma dla części obwodu oraz łączenie szeregowe i równoległe oporników. obwody elektryczne


Oporniki
oporniki Na plastikowym walcu nawinięty jest drut oporowy. Do tego celu używa się specjalnych stopów zwanych stopami oporowymi. Są to nikielina, chromonikielina, konstantan lub zeranin lub inne. W zależności od średnicy drutu i jego długości uzyskuje się elementy o różnym oporze zwane krótko opornikami.


Opornice dekadowe
Oporniki o różnych wartościach (opornica z tyłu) lub jednakowych wartościach połączone są szeregowo. Łącząc przewody w odpowiednich gniazdkach możemy uzyskać różny opór. Dla opornicy przedstawionej z tyłu od 1W do 120W , natomiast z przodu od 1kW do 5kW . oporniki połączone szeregowo


Opornice suwakowe
opornice suwakowe Na walcu wykonanym z izolatora jest nawinięty drut oporowy. Łącząc jeden przewód na dole a drugi na górze i przesuwając suwak, zmieniamy długość drutu, a więc i opór. Przyrząd służy wtedy do zmiany oporu.
Jeśli przyłączymy źródło napięcia do dolnych gniazd, natomiast jeden koniec obwodu odbiornika do dolnego gniazda a drugi do górnego to otrzymujemy połączenie potencjometryczne czyli dzielnik napięcia. Przesuwając suwak zmieniamy się napięcie na odbiorniku.


Spirala Joule'a
Jest to grzałka w kształcie spirali. Jeśli umieszczamy ją wewnątrz szklanej zlewki w wodzie i podłączymy do źródła napięcia, to możemy demonstrować zjawisko zamiany energii elektrycznej na cieplną. Zmianę temperatury można śledzić za pomocą termometru umieszczonego w otworze na środku.
Jeśli zmierzyć zmianę temperatury znanej masy wody w ustalonym czasie oraz natężenie prądu (opór grzałki jest znany), to można wyznaczyć sprawność grzałki.
grzałka


Mostek Weadstone'a
mostek Weadstone'a Na listwie zamocowany jest drut metalowy o długości 1 m z ruchomym dzielnikiem. Pozwala to zbudować układ do pomiaru oporu zwany mostkiem Weadstone'a. Jest to jeden z laboratoryjnych sposobów pomiaru oporu. Mocując na listwie różne druty można mierząc średnicę, napięcie i natężenie wyznaczyć również opór właściwy materiału drutu.


Rura katodowa z ekranem i szczeliną
Wewnątrz szklanej rury próżniowej znajdują się dwie elektrody: ujemna katoda i dodatnia anoda oraz ekran pokryty warstwą farby fluorescencyjnej. Elektrody łączymy z induktorem, który jest źródłem impulsów wysokiego napięcia. W rurze popłynie wtedy prąd zwany promieniowaniem katodowym, dokładniej od katody do anody poruszają się swobodne elektrony. Na drodze promieni katodowych na ekranie na wprost szczeliny pojawia się smuga barwy zielonkawoniebieskiej. Jeśli rurkę umieścimy w polu magnesu sztabkowego, to widać odchylenie elektronów w polu magnetycznym. rura katodowa


Rura katodowa z krzyżem
rura katodowa z krzyżem We wnętrzu szklanej rurki, z której usunięto powietrze, jest umieszczony blaszany krzyż. Można go ustawić poziomo lub poziomo. Wewnątrz rury są dwie elektrody: katoda zakończona tarczką (u góry), która jest umieszczona na wprost krzyża i anoda znajdująca się w dolnej części rury. Po przyłożeniu impulsów wysokiego napięcia z induktora z katody następuje przepływ elektronów, które uderzają w szkło i następuje świecenie (luminescencja). Jeśli krzyż postawimy pionowo widać cień krzyża. Zbliżając magnes sztabkowy do lampy można zademonstrować odchylenie elektronów w polu magnetycznym.


Rura katodowa z wiatraczkiem
Rura próżniowa ma w środku umieszczony wiatraczek z mikowymi skrzydełkami. Na jednym skrzydełku znajduje się plamka z lakieru fluoryzującego, co umożliwia pokaz ruchu obrotowego wiatraczka w pomieszczeniu zaciemnionym. Do elektrod znajdujących się naprzeciwko wiatraczka przykładamy impulsy wysokiego napięcia z induktora. Następuje wtedy ruch wiatraczka. rura katodowa z wiatraczkiem


Oscyloskop katodowy
ocyloskop W lampie oscyloskopowej z rozgrzanej katody zwanej termokatody emitowane są elektrony, przyspieszane przez anodę. Następnie mogą one być odchylane przez dwie pary płytek: odchylania poziomego i pionowego. Uderzając w ekran powodują luminescencję, czyli świecenie.
Jeżeli do płytek X przyłożymy napięcie piłokształtne (włączymy tzw. podstawę czasu) to plamka biegnie od strony lewej do prawej. Gdy częstotliwość podstawy czasu jest większa od 17Hz to widzimy ciągłą linię. Po przyłożeniu badanego zmiennego sygnału do płytek Y i dopasowaniu częstotliwość podstawy czasu na ekranie widać obraz tego sygnału. Oscyloskop więc służy do zamiany zmiennego sygnału elektrycznego na obraz.

Autor zdjęć: Patryk Zając
Poczatek tematu