Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Mechanika

Model kafara
kafar Kafar składa się z ciężaru o masie nawet kilku ton, który podnoszony jest za pomocą silników do góry. W przypadku naszego modelu podnosi się kręcąc korbą połączoną z układem przekładni. Po spuszczeniu w dół nagromadzona energia potencjalna zamieniana jest na pracę użyteczną potrzebną do wbijania pali, np. przy budowie mostów lub metra


Tor powietrzny
W górnej części rury znajdują się otwory. Do rury dołączona jest dmuchawa, której rolę pełni odkurzacz dmuchając powietrze przez otwór wylotowy. Dzięki temu wydostające się przez otwory powietrze unosi wózki do góry i mogą się one poruszać bez tarcia. Za pomocą przyrządu można badać ruchy, demonstrować zderzenia sprężyste, niesprężyste i zjawisko odrzutu oraz sprawdzać drugą zasadę dynamiki. tor powietrzny


Zegar z zestawem fotokomórek
zegar Elektroniczny zegar połączony jest z dwoma układami fotokomórek. Przerwanie wiązki światła padającego na fotokomórkę, powoduje uruchomienie lub zatrzymanie zegara. Istnieją cztery opcje sterowania zegarem. Przypadek, kiedy zasłonięcie pierwszej fotokomórki uruchamia stoper, a zasłonięcie drugiej zatrzymuje stoper można wykorzystać w pomiarze czasu wózka na torze powietrznym.


Wahadło sprężynowe
Kulki zamocowane na pręcie mogą się obracać w płaszczyźnie poziomej. Podczas obracania naciągana jest sprężyna. Obracając prętem z kulkami sprężyna jest naciągana i układ zyskuje energię potencjalną sprężystości. Po zwolnieniu, następuje zamiana energii potencjalnej sprężystości na kinetyczną i odwrotnie Jest to przykład ruchu harmonicznego. Zmieniając odległość kulek od osi obrotu zmieniamy moment bezwładności i zmienia się okres drgań układu. przemiany energii


Przyrząd do demonstracji paradoksu energetycznego
paradoks energetyczny Układ składa się z dwóch zwężających się i połączonych ze sobą listewek, tworzących równię i ciała o ścianach w kształcie stożka. Po umieszczeniu ciała na równi toczy się ono w stronę wyższych krawędzi. Jak wytłumaczyć ten paradoks?


Układ do sprawdzania zasady zachowania energii
Po metalowej rynience może poruszać się stalowa kilka. jeśli puścimy ją z wyższej wysokości to po zsunięciu się w dół, wtacza się z pewną prędkością na niższy poziom. Układ może posłużyć się jako demonstracja zadania ilustrującego zasadę zachowania energii. zasada zachowania energii


Przyrząd do badania rzutów
rzuty Przyrząd działa jak pistolet sprężynowy. Po spuszczeniu napiętej sprężyny metalowa kulka nabywa prędkości. Można zmieniać prędkość początkową kulki poprzez zmianę napięcia sprężyny. Ustawiając przyrząd pod dowolnym kątem zmieniamy nachylenie prędkości w stosunku do poziomu. W ten sposób można demonstrować zarówno rzut poziomy, pionowy do góry jak rzut ukośny. Można sprawdzić doświadczalnie analizę zasięgu w zależności od kąta nachylenia.


Równia pochyła i drewniane klocki
Na równi o regulowanym kącie nachylenia można umieszczać drewniane klocki z jednej strony pokryte papierem ściernym. Badając dla jakiego kąta klocki zaczynają się zsuwać można wyznaczyć współczynnik tarcia statycznego. Jeśli wyznaczymy kąt, dla którego klocki zsuwają się ruchem jednostajnym obliczamy współczynnik tarcia dynamicznego.
Klocki można wykorzystać do pomiaru współczynnika tarcia podczas ruchu na płaskiej powierzchni. Do tego należy wykorzystać siłomierz.
równia


Demonstracja zderzeń sprężystych
zderzenia Na statywie zawieszone są dwie jednakowe kulki. Jeśli jedną z nich odchylimy i puścimy to następują zderzenia sprężyste. Jak wynika z zasady zachowania pędu uderzająca kula oddaje cały pęd kuli spoczywającej.


Wahadło Newtona
Układ widoczny z przodu składa się z kilku kulek zawieszonych w ten sposób, że wszystkie kulki stykają się wzdłuż wspólnej poziomej osi i mogą kołysać się w płaszczyźnie pionowej zawierającej tę oś. Odchylając jedną, dwie i więcej kulek można obserwować zderzenia ze spoczywającymi kulkami.
Wahadło Newtona nadaje się szczególnie analizy właściwości zderzeń i bardzo poglądowego przedstawienia zasady zachowania energii i pędu.
Z tyły widoczne są kulki z przylepioną plasteliną. Służą one do demonstracji zderzeń niesprężystych.
Wahadło Newtona


Model śruby mikrometrycznej
śruba mikrometryczna Śruba mikrometryczna służy do dokładnego pomiaru długości lub średnicy drutu. Obracając pokrętłem w rączce dociskamy do mierzonego ciała. Wynik odczytujemy z dokładnością do 0,01 milimetra.


Wózek do demonstracji zjawiska odrzutu
Do lufy armatki należy nalać wody i zatkać gumowym korkiem. Po podgrzaniu wody za pomocą palącego się denaturatu wytwarza się para. Ciśnienie pary powoduje wystrzelenie korka, a wózek zostaje odrzucony do tyłu. Jest to więc armata na wodę. zjawisko odrzutu

Autor zdjęć: Patryk Zając
Poczatek tematu