Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Dymiące kominy
Dlaczego każdy proces obserwowany w życiu codziennym jest nieodwracalny?
dymiące kominy ponieważ powrót układu termodynamicznego i jego otoczenia jest niezgodny z trzecią zasadą termodynamiki

ponieważ powrót układu termodynamicznego i jego otoczenia jest niezgodny z prawem zachowania energii

ponieważ powrót układu termodynamicznego i jego otoczenia jest bardzo mało prawdopodobieństwo

ponieważ powrót układu termodynamicznego i jego otoczenia jest niezgodny z pierwsza zasadą termodynamiki

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Rozwiązanie

Proces jest odwracalny jeśli może przebiegać zarówno w jedną stronę jak i w przeciwną bez żadnych zmian w otoczeniu. Ale dany stan ma różne prawdopodobieństwo wystąpienia. Dużo częściej następują procesy od stanu mniej prawdopodobnego do stanu bardziej prawdopodobnego.
W przypadku układu składającego się z małej liczby cząstek prawdopodobieństwa każdego stanu są dość duże i proces odwracalny jest w przybliżeniu możliwy np. prawie idealne sprężyste odbicie piłeczki. W przypadku procesów w układach składających się z dużej liczby cząstek np. otwarcie przegrody między pustym i pełnym zbiornikiem gazu prawdopodobieństwo że jeden pojemnik będzie po jakimś czasie pusty a drugi pełny jest tak małe, że podczas istnienia całego Wszechświata pewnie nigdy nie nastąpi. Naturalne procesy przebiegają zawsze od stanów mniej prawdopodobnych do stanów bardziej prawdopodobnych.
Dbajmy więc o czystość środowiska. Zaśmiecić otoczenia możemy bardzo łatwo, ale samo się nie oczyści.
Pozostałe odpowiedzi dotyczą innych zagadnień.
Trzecia zasad termodynamiki stwierdza, że przy temperaturze dążącej do zera bezwzględnego przestają zależeć od temperatury wszystkie wielkości charakteryzujące jego stan (np. objętość, energia wewnętrzna, entropia i inne), natomiast entropia czyli stopień nieuporządkowania maleje do zera. Z tej zasady wyciągamy wniosek, że nie można zrealizować procesu w wyniku którego temperatura ciała osiągnęłaby dokładnie 0K.
Pierwsza zasada termodynamiki stwierdza, że zmiana energii wewnętrznej ciała lub układu ciał jest równa sumie dostarczonego ciepła i pracy wykonanej nad tym układem przez siły zewnętrzne. Czyli zasada ta charakteryzuje energetyczne zmiany zachodzące podczas procesów wynika z zasady zachowania energii.
powrót do pytań