Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Świetlna łamigłówka
Promień świetlny przechodzi przez trzy ośrodki: powietrze, wodę (współczynnik załamania wynosi 1,33), i szkło (współczynnik załamania 1,5). Na podstawie biegu promieni ustal pod którymi numerami kryją się poszczególne ośrodki?
I - szkło, II - powietrze, III - woda

I - szkło, II - woda, III - powietrze

I - woda, II - szkło, III - powietrze

I - woda, II - powietrze, III - szkło

nie wiem, wyświetl podpowiedź
załamanie światła
linia
Zaznaczona odpowiedź jest zła!

Na drugiej powierzchni granicznej zachodzi całkowite wewnętrzne odbicie, jest to możliwe przy przejściu z ośrodka gęstszego optycznie do rzadszego, czyli z ośrodka o większym współczynniku załamania do ośrodka o współczynniku mniejszym.

Spróbuj jeszcze raz

I - szkło, II - powietrze, III - woda

I - szkło, II - woda, III - powietrze

I - woda, II - szkło, III - powietrze

I - woda, II - powietrze, III - szkło

powrót do pytań