Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Jak Ty Jemu, to On Tobie
Co możesz powiedzieć o siłach wzajemnego oddziaływania dwu ciał?

oddziaływanie wzajemne zawsze się równoważą

nie równoważą się nigdy

równoważą się tylko wtedy, gdy ciała pozostają w spoczynku

mogą, ale nie muszą się równoważyć

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Rozwiązanie

Każde oddziaływanie jest wzajemne. Wynika to z trzeciej zasady dynamiki. Jeżeli jedno ciało działa na drugie to drugie działa na pierwsze siłą o tej samej wartości, tym samym kierunku, ale przeciwnym zwrocie. Siły wzajemnego oddziaływania nazywamy siłami akcji i reakcji. Siły te są przyłożone do innych ciał i dlatego nigdy bezpośrednio się nie równoważą. Równowagę mogą dopiero zapewnić dodatkowe siły.
powrót do pytań