Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Ciężka szafa
Człowiek próbuje bezskutecznie popchnąć szafę. Co możesz wtedy powiedzieć o sile tarcia statycznego?
szafa jest zawsze większa od siły ciągnącej i dlatego ciała pozostają w spoczynku

jest równa co do wartości aktualnej sile ciągu

jest zwrócona prostopadle do siły ciągu

jest stała i niezależna od zmiennej siły ciągnącej

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia
Zaznaczona odpowiedź jest zła!

Zrobiłeś typowy błąd. Gdyby siła tarcia była większa od siły ciągnącej to zgodnie z drugą zasadą dynamiki ciało poruszałoby się do tyłu.
Skoro próba jest bezskuteczna, to ciało stoi w miejscu. Obowiązuje więc pierwsza zasada dynamiki. Przypomnij ją sobie.

Spróbuj jeszcze raz

jest zawsze większa od siły ciągnącej i dlatego ciała pozostają w spoczynku

jest równa co do wartości aktualnej sile ciągu

jest zwrócona prostopadle do siły ciągu

jest stała i niezależna od zmiennej siły ciągnącej

powrót do pytań