Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Mądry koń
Co możesz powiedzieć o siłach wzajemnego oddziaływania dwu ciał?
Koń ma ciągnąć wóz, ale odmawia powołując się na III zasadę dynamiki i mówi: Jeżeli ja ciągnę wóz działając na niego siłą, to wóz ciągnie mnie siłą o takiej samej wartości i zwróconą przeciwnie. Jeżeli będę działał większą siłą, to wóz zwiększy silę działania na mnie. Ja nigdy nie będę mógł działać na wóz większą siłą niż on na mnie, więc nie ruszymy nigdy z miejsca. Jak należy prawidłowo należy odpowiedzieć koniowi?
koń i wóz
będziesz mógł działać na wóz większą siłą niż on na ciebie, gdy poruszać się będziecie ruchem przyspieszonym będziesz mógł działać na wóz większą siłą niż on na ciebie, gdy poruszać się będziecie ruchem przyspieszonym

będziesz działał na wóz taką siłą, jak on na ciebie, ale ponieważ pomijamy tarcie o podłoże, będziesz ciągnął wóz do przodu

ty i wóz nie stanowicie układu zamkniętego. Działasz kopytami na podłoże siłą tarcia, a podłoże działa na ciebie również siłą tarcia i dzięki tej ostatniej sile poruszacie się

ty działasz na wóz siłą, która jest przyłożona do wozu, a wóz na ciebie działa silą przyczepioną do ciebie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Rozwiązanie

koń Brawo koń będzie zadowolony. Ale wyjaśnijmy tą sytuację dokładniej.
Koń dzięki sile tarcia statycznego (kopyta w czasie ruchu dotykają podłoża i tym momencie będą chwilowo nieruchomo) działa pewną siłą na podłoże. Wtedy zgodnie z trzecią zasadą dynamiki podłoże działa na konia siłą tarcia statycznego zwróconą do przodu. Ta siła nadaje ruch koniowi. Siły wynikające z trzeciej zasady dynamiki (siły akcji i reakcji) nigdy się nie równoważą ponieważ przyłożone są do różnych ciał (koń i podłoże nie stanowią układu zamkniętego).
Oprócz tego koń działa siłą na wóz a wóz na konia. Oczywiście te siły również się nie równoważą bo również są to siły akcji i reakcji (koń i wóz również nie stanowią układu zamkniętego).
Jeżeli siła tarcia jest większa od siły z jaką wóz działa na konia to układ porusza się ruchem przyspieszonym zgodnie z drugą zasadą dynamiki. Jeżeli w czasie ruchu siły te się równoważą to zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki układ porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
Po tych wywodach na pewno koń będzie chętniej ciągnął wóz.
powrót do pytań