Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Tajemnicze kulki
Kulki A i B zawieszone są na jedwabnych niciach w pewnej odległości od siebie. Gdy zbliżamy do nich ujemnie naelektryzowaną pałeczkę, okazuje się, że kulka A jest przyciągana, a kulka B odpychana. Co można wywnioskować z tej sytuacji?

kulka A jest nienaładowana, a kulka B naładowana ujemnie

kulka A jest naładowana dodatnio, a kulka B nienaładowana

kulka A jest naładowana dodatnio, bądź nienaładowana, a kulka B naładowana ujemnie

obie kulki są nienaładowane

nie wiem, wyświetl podpowiedź
kulki
linia

Rozwiązanie

elektryzownie przez indukcje Jeżeli kule się odpychają to oczywiście ładunki muszą być jednoimienne. Przyciąganie natomiast może również następować gdy jedno ciała są różnoimienne lub gdy jedno jest naelektryzowane a drugie elektryzuje się przez indukcje. Załóżmy że pałeczka jest naelektryzowana ujemnie. Gdy zbliżymy ją do ciała obojętnego to elektrony z bliższej części kulki przejdą na dalszą. Ładunki różnoimienne będą się przyciągać, różnoimienne będą się odpychać ale odległość między nimi jest większa to z prawa Coulomba wynika, że siłą oddziaływania elektrostatycznego będzie mniejsza. Silniejsze będzie więc przyciąganie.
powrót do pytań