Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Codzienne ważenie
Człowiek stoi na precyzyjnej wadze łazienkowej i nagle przykuca. Który z wykresów może odpowiadać wskazaniom wagi podczas kucania? Na osi poziomej odłożono czas.

wskazania wagi
wykres a wykres b wykres c wykres d nie wiem
wyświetl podpowiedź
linia

Rozwiązanie

Problem wyjaśniamy w układzie inercjalnym. Korzystamy z drugiej zasady dynamiki.
Na człowieka działa siła ciężkości i siła sprężystości wagi równa jej wskazaniu pomnożonemu przez przyspieszenie ziemskie. Przykucając w pierwszej fazie poruszamy się ruchem przyspieszonym w dół, a w drugiej opóźnionym. Podczas ruchu przyspieszonego siła ciężkości musi być większa od siły sprężystości i wskazanie wagi jest mniejsze, natomiast podczas ruchu opóźnionego większa musi być siła sprężystości wagi i wskazanie jest większe. Nie jest to ruch jednostajnie zmienny dlatego wskazanie wagi cały czas się zmienia.

powrót do pytań