Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Uwaga granat
Granat rozerwał się na dwa jednakowe odłamki. Rysownik naszkicował kilka domniemanych torów pocisku i odłamków. Który tor może może być prawidłowy?

tor 1

tor 2

tor 3
tory 1 i 3

nie wiem, wyświetl podpowiedź
tor granatu
linia

Rozwiązanie

Korzystamy z zasady zachowania pędu, która mówi, że w układzie izolowanym całkowity pęd tego układu musi być taki sam. To oznacza w naszym zadaniu, że zmiana pędu lewego odłamka musi być równa zmianie pędu prawego. Rozpatrujemy tylko kierunek poziomy. Ponieważ masy obu odłamków są takie same to zmiana prędkości lewej części musi być taka sama jak prawej, Czyli lewy musiał być odchylony w lewo, a prawy w prawo co przedstawia rysunek drugi.
powrót do pytań