Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Wilgotność powietrza
W zamkniętym naczyniu znajduje się mieszanina powietrza i nienasyconej pary wodnej. Temperaturę w naczyniu podwyższmy od 20°C do 100°C. Jak zmieni się wilgotność względna powietrza w naczyniu w trakcie podgrzewania?
szybkowar nie zmieni się

będzie wzrastać

będzie się zmniejszać

na początku będzie wzrastać a potem przestanie się zmieniać

pozostanie bez zmiany i nie zmieni się też masa pary

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia
zależność ciśnienia pary nasyconej od temperatury
Zależność ciśnienia pary nasyconej wyrażonego w hPa od temperatury w °C
Podpowiedź

Wilgotność względna jest to stosunek masy pary zawartej w pewnej objętości powietrza do masy, która nasyciłaby tę objętość w tej samej temperaturze. Wilgotność względną można również zdefiniować jako stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej w powietrzu do ciśnienia pary nasyconej (czyli takiej, w której więcej pary nie może już być) w danej temperaturze. Obok na wykresie znajduje się zależność ciśnienia pary nasyconej wyrażonego od temperatury. Jaki zmienia się to ciśnienie, a jak zmienia się ciśnienie zwykłej pary?

Może teraz wybierzesz odpowiedź

nie zmieni się

będzie wzrastać

będzie się zmniejszać

na początku będzie wzrastać a potem przestanie się zmieniać

pozostanie bez zmiany i nie zmieni się też masa pary

powrót do pytań