Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Problemy z rowerem
Chcemy, by w czasie jazdy rower miał jak największą stateczność. Jakie koła winniśmy mu dać przy danej wysokości siodełka?
o większym promieniu i masie

o mniejszym promieniu

o mniejszej masie

o większym promieniu i o mniejszej masie

nie wiem wyświetl podpowiedź
linia

Rozwiązanie

Korzystamy z zasady zachowania momentu pędu, która brzmi: "Jeżeli na bryłę nie działa zewnętrzny moment siły to moment pędu bryły jest stały". Moment pędu jest wielkością wektorową. Jego kierunek jest prostopadły do płaszczyzny obrotu i ten kierunek musi być również zachowany. Aby zmienić wektor momentu pędu musi zadziałać zewnętrzny moment siły. Im większy będzie moment pędu to trudniej będzie go zmienić - a więc i jazda będzie bardziej stabilna. Moment pędu jest proporcjonalny do kwadratu promienia, masy i prędkości kątowej. Stąd im większy promień i masa kół to większa stabilność.
powrót do pytań