Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Dziurawe naczynie
W bocznych ściankach naczynia stojącego na wózku i wypełnionego wodą, znajdują się umieszczone na różnych wysokościach dwa jednakowe otwory. Co się stanie z wózkiem, który może się poruszać bez tarcia po równoczesnym odsłonięciu otworów?
wózek z wodą zacznie poruszać się w lewo

zacznie poruszać się w prawo

zacznie poruszać się w lewo, a po obniżeniu poziomu cieczy poniżej prawego otworu w prawo

pozostanie nieruchomy

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Rozwiązanie

Po odsłonięciu otworów woda zacznie z nich wylatywać (patrz animacja u góry). Prędkość wody z lewej strony będzie większa niż z prawej ponieważ lewy otwór jest niżej. Można to policzyć z prawa Bernoulliego (rachunki zostawiamy dla zaawansowanych), które wynika z zasady zachowania energii - otwór lewy znajduje się niżej to wysokość od poziomu cieczy jest większa i większa jest energia potencjalna wody, a więc większa musi być energia kinetyczna wypływającego strumienia czyli również prędkość.
Woda wypływając oddziaływuje na zbiornik - następuje zjawisko odrzutu. Skoro prędkość z lewej strony jest większa niż z prawej to siła oddziaływania tego strumienia F1 też jest większa czyli F1 > F2. W związku z tym wózek zacznie poruszać się w prawo.
powrót do pytań