Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Trafi, nie trafi?
W tej samej chwili kulce K nadano prędkość w kierunku poziomym, a także przepalono nitkę, na której wisiała kulka L. Zakładamy, że początkowa odległość kulek jest mniejsza od zasięgu rzutu kulki K, kulki są na tej samej wysokości oraz pomijamy opory powietrza. Co można stwierdzić?
kulka K trafi w kulkę L tylko przy dużej prędkości

kulka K nie trafi w kulkę L, ponieważ jej tor jest parabolą

kulka K trafi w kulkę L, ponieważ obie spadają z tym samym przyspieszeniem

kulka K nie trafi w kulkę L, gdyż prędkość chwilowa kulki L jest mniejsza od prędkości chwilowej kulki K

nie wiem, wyświetl podpowiedź
dwie kulki
linia

Rozwiązanie

Obie kulki znajdują się w polu grawitacyjnym Ziemi, działają więc na nie siły ciężkości. Pomijamy opory powietrza, są to wobec tego jedyne działające siły. Z drugiej zasady dynamiki wynika, że przyspieszenia obu kul będą takie same i równe przyspieszeniu ziemskiemu. W kierunku pionowym obie kulki mają prędkości początkowe równe zero i pokonywać będą takie same drogi. Musi nastąpić zderzenie.
powrót do pytań