Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Dziwaczny obwód
Koniec mosiężnej sprężynki dotyka powierzchni rtęci. Co się stanie po zamknięciu wyłącznika W?
układ ze sprężynką sprężynka wydłuży się, w wyniku działania sił odpychania pomiędzy zwojami spirali i przyjmie położenie równowagi trwałej

sprężynka skróci się w wyniku działania sił przyciągania pomiędzy zwojami i obwód zostanie przerwany

sprężynka będzie wykonywać ruch drgający spowodowany działającymi siłami przyciągania elektrodynamicznego i grawitacyjnego

sprężynka wydłuży się lub skróci w zależności od kierunku jej nawinięcia

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia
Podpowiedź

Po zamknięciu wyłącznika W przez sprężynkę będzie płynąć prąd. Poszczególne pętle zwojnicy są równoległe do siebie, a więc następuje oddziaływanie równoległych przewodników z prądem. Kierunki prądów w poszczególnych zwojach są zgodne. Jakie jest oddziaływanie przewodników o kierunkach zgodnych?

Może teraz wybierzesz odpowiedź

sprężynka wydłuży się, w wyniku działania sił odpychania pomiędzy zwojami spirali i przyjmie położenie równowagi trwałej

sprężynka skróci się w wyniku działania sił przyciągania pomiędzy zwojami i obwód zostanie przerwany

sprężynka będzie wykonywać ruch drgający spowodowany działającymi siłami przyciągania elektrodynamicznego i grawitacyjnego

sprężynka wydłuży się lub skróci w zależności od kierunku jej nawinięcia

powrót do pytań