Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Rozmagnesowanie
Co należy zrobić aby zabezpieczyć zbyt szybkiemu rozmagnesowaniu się magnesu sztabkowego?
położyć obok niego płytkę z diamagnetyka

położyć obok niego płytkę ze stali miękkiej

położyć obok niego drugi magnes, biegunami jednoimiennymi obok siebie

położyć magnes tak, by biegun N był skierowany na południe

nie wiem, wyświetl podpowiedź
magnes
linia

Rozwiązanie

Ferromagnetyk składa się z obszarów trwałego namagnesowania zwanych domenami ferromagnetycznymi. W magnesie stałym domeny są uporządkowane. Jeśli będzie odpychanie to domeny utracą swoje uporządkowanie, jeśli będzie przyciąganie to domeny zachowają uporządkowanie i namagnesowanie będzie trwałe.
Diamagnetyki to substancje nieznacznie osłabiające pole magnetyczne. Diamagnetykiem jest np. cynk i miedź. Na tyle nieznacznie, że w domu tego nie zauważymy. Nie zabezpieczy w ten sposób magnesu przed rozmagnesowaniem.
Jeżeli umieścimy drugi magnes tymi samymi biegunami to domeny z sąsiednich magnesów będą się odpychać i nastąpi zburzenie ich uporządkowania i magnesy się po pewnym czasie rozmagnesują.
Na południu Ziemi znajduje się północny biegun magnetyczny. Nastąpi więc odpychanie magnesu z polem magnetycznym Ziemi. Domeny magnetyczne powoli ustawią się dowolnie i nastąpi rozmagnesowanie.
Jeżeli obok umieścimy płytkę ze stali miękkiej (w stali miękkiej łatwo następuje zmian ustawienia domen ferromagnetycznych) to domeny zostaną przyciągnięte przez magnes i nastąpi uporządkowanie domen w płytce. Bieguny będą odwrotne niż w magnesie. Magnes z płytką będą się przyciągać i magnes się nie rozmagnesuje. Prawdziwa jest odpowiedź trzecia.
powrót do pytań