Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
pojemnik z lodem
Temperatura topnienia
Co się dzieje z temperaturą topnienia ciał krystalicznych w wyniku podwyższania wywieranego na nie ciśnienia?
zawsze wzrasta

zawsze maleje

dla większości ciał wzrasta

dla większości ciał maleje

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Rozwiązanie

Jeśli substancja w stanie ciekłym ma mniejszą gęstość niż w stanie stałym to objętość stanu stałego jest mniejsza niż cieczy. Wtedy wzrost ciśnienia będzie powodował dążenie do zmniejszania objętości czyli przechodzenia do stanu stałego. Temperatura topnienia będzie wtedy rosła. Tak jest dla większości substancji.
Jedynie woda ma odmienne własności. Ze względu na mostki wodorowe, gęstość lodu jest mniejsza niż wody, więc objętość lodu jest większa. Wzrost ciśnienia będzie powodował dążenie do zmniejszania objętości czyli przechodzenia do stanu ciekłego. Temperatura topnienia będzie wtedy malała.
powrót do pytań