Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Brak rosy
Dlaczego przy gęstych chmurach nie ma rosy?
ponieważ pod wpływem mniejszego nasłonecznienia Ziemi para ulega skropleniu w atmosferze i gromadzi się w chmurach

ponieważ powierzchnia Ziemi słabiej nagrzana powoduje kondensację pary w ciągu dnia

ponieważ powierzchnia Ziemi pod wpływem chmur mniej traci ciepła i dlatego posiada wyższą temperaturę

ponieważ pod wpływem mniejszego nagrzewania na powierzchni Ziemi zachodzi słabsze parowanie i dlatego w powietrzu jest mniej chmur

nie wiem, wyświetl podpowiedź
chmury
linia

Rozwiązanie
wykres
Zależność ciśnienia pary nasyconej wyrażonego w hPa od temperatury w °C

Para wodna wytwarza ciśnienie cząstkowe. Parę, która w danej temperaturze ma największą gęstości i wytwarza największe ciśnienie nazywamy parą nasyconą. Ciśnienie pary nasyconej tak jak pokazuje wykres maleje z temperaturą. Jeżeli obniżamy temperaturę pary znajdującej się w danych warunkach to w pewnym momencie ciśnienie tej pary zrówna się z ciśnieniem pary nasyconej. Taką temperaturę nazywamy punktem rosy, bowiem przy dalszym obniżaniu temperatury następuje pojawienie się rosy.
Podczas bezchmurnej pogody następuje gwałtowne parowanie wody z powierzchni. Aby nastąpiła zamiana stanu ciekłego w parę jest potrzebna bardzo duża ilość ciepła (ciepło parowania ma bardzo dużą wartość. Ciepło to jest pobierane z powierzchni Ziemi. W dzień Słońce nagrzewa Ziemie i temperatura nie spada. Ale wieczorem lub rano, gdy woda nadal paruje temperatura gwałtownie obniża się. Gdy będzie niższa od punktu rosy to część pary się skrapla i powstaje rosa.
Gdy jest dużo chmur to obszar między chmurami a Ziemią jest zamknięty i jest duża wilgotność powietrza. Parowanie z powierzchni Ziemi jest utrudnione i zachodzi bardzo powoli. Nie jest więc odbierane ciepło, a temperatura nie obniża się. Nie spadnie poniżej punktu rosy i chociaż wilgotność jest duża to rosy nie będzie.
powrót do pytań