Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Fotooefekt
Na czym polega zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne?
na powstawaniu siły elektromotorycznej w półprzewodniku podczas jednoczesnego ściskania go i oświetlania

na emisji elektronów z powierzchni metalu pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego

na powstaniu pary nośników ładunku elektron - dziura w wyniku pochłonięcia przez półprzewodnik promieniowania elektromagnetycznego

na wzbudzeniu luminescencji przez promieniowanie elektromagnetyczne z obszaru widzialnego lub nadfioletu

nie wiem, wyświetl podpowiedź
fotokomórka
linia

Rozwiązanie

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na emisji elektronów z powierzchni metalu pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego o krótkiej długości fali. Dla danego przewodnika z którego elektrony są wybijane istnieje długość graniczna dla której zachodzi zjawisko. Dla fal dłuższych od granicznej zjawisko to nie zachodzi. Zjawisko to można wytłumaczyć tylko za pomocą teorii kwantowej światła traktując światło jako zbiór pewnych porcji energii zwanych fotonami lub kwantami promieniowania.
Zjawisko to zastosowano w fotokomórce widocznej na rysunku. Jeśli światło o odpowiedniej długości pada na katodę to elektrony zostają wybite i docierają do anody i w obwodzie płynie prąd. znalazło to wiele zastosowań.

Luminescencja natomiast to wysyłanie światła wywołanej innymi przyczynami niż samo podniesienie temperatury. Zależnie od sposobu wzbudzenia rozróżnia się wiele rodzajów luminescencji: fotoluminescencja (wzbudzenie w wyniku pochłonięcia światła), katodoluminescencja (wzbudzenie prądem czyli elektronami), rengenoluminescencja (wzbudzenie promieniami rentgena), chemiluminescencja (wzbudzenie reakcjami chemicznymi), bioluminescencja (chemiluminescencja zachodząca w organizmach żywych), elektroluminescencja (wzbudzenie polem elektrycznym).
powrót do pytań