Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Fala czy materia?
Które stwierdzenie jest nieprawdziwe?
atom helu światło ujawnia naturę dualistyczną

poruszający się elektron jest równoważnikiem fali materii o odpowiedniej długości

strumienia jąder atomu hele nie można zmusić do interferencji

fale materii są w istocie falami prawdopodobieństwa znalezienia mikrocząsteczki w danym obszarze

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Rozwiązanie

Światło ujawnia naturę dualistyczną czyli podwójną. W niektórych sytuacjach zachowuje się tak jak fala, a w niektórych jak zbiór cząstek czyli fotonów i mówimy, że ma własności kwantowe.
Falowe własności światło ujawnia przy przejściu przez małą szczelinę (mniejszą lub porównywalną z długością fali) i zachodzi wtedy dyfrakcja, a przy większej liczbie szczelin również interferencja.
Kwantowe własności światło ujawnia na przykład w zjawisku fotoelektrycznym i podczas wysyłania promieniowania.
Cząstki według teorii de Broglie'a mają naturę podwójną i w niektórych sytuacjach małe cząstki na małych odległościach zachowują się tak jak fale tzw. fale materii. Wykazano, że małe cząstki takie jak elektrony, protony, i lekkie jądra np. jądra helu ulegają dyfrakcji, a następnie interferencji na kryształach.
Podczas ruchu obiektów wykazujących właściwości falowe nie ma pojęcia toru. Możemy jedynie mówić o prawdopodobieństwie znalezienia mikrocząsteczki w danym obszarze. Kwadrat amplitudy fali jest proporcjonalny do prawdopodobieństwa znalezienia cząstki.
Animacja przedstawia atom helu. Elektrony w rzeczywistości zachowują się jak fale materii.
powrót do pytań