Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Kacza kapela
Co decyduje o barwie dźwięku?
muzykant muzykant częstotliwość tonu podstawowego

ilość energii przenoszonej w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni

amplituda drgań źródła

ilość tonów harmonicznych dźwięku i ich natężenie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
muzykant
linia

Rozwiązanie

muzykant muzykant Aby było Ci weselej zapraszamy pozostałych członków kapeli.
Pojedynczy dźwięk jest złożeniem tonu o częstotliwości podstawowej i jej wielokrotności. Składowe dźwięku o wyższych częstotliwościach nazywane są wyższymi składowymi harmonicznymi (w muzyce odpowiada to terminowi alikwoty). Dźwięk tak samo słyszymy czyli ma taką samą barwę jeśli jest ta sama ilość tonów składowych i stosunki natężeń poszczególnych barwatonów są takie same. Rysunek z prawej strony przedstawia drgania kilku instrumentów o tej samej częstotliwości. Widać, że nie są to drgania proste i wykresy tych drgań są różne ponieważ zależą od ilości i natężeń tonów składowych.
Ciekawostką jest, że inaczej odbieramy własne dźwięki , a inaczej odbierają je inni ludzie. Wystarczy nagrać głos na magnetofon i potem go odtworzyć. Własny głos sprawia wrażenie zupełnie obce. Częściową, choć niewielką rolę odgrywają różne zniekształcenia dźwięku spowodowane niedoskonałością mikrofonu, głośnika, taśmy, itp. Ale zasadniczą przyczyna jest inna. Przy mówieniu cale nasze ciało zostaje wprawione w drgania. Szczególną rolę w przenoszeniu drgań do naszych uszu odgrywają kości czaszki. Przenoszą one wyższe składowe harmoniczne w innych proporcjach niż powietrze. Skąd nieco inaczej odbierana jest własna mowa.
Na koniec podamy objaśnienia pozostałych pojęć:
częstotliwość tonu podstawowego decyduje o wysokości dźwięku,
ilość energii przenoszonej w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni określa natężenie dźwięku, czyli decydować będzie czy dźwięk słyszymy głośno czy cicho,
natomiast od kwadratu amplitudy zależy energia drgań, a więc i fali - tak więc czym większa amplituda to większe natężenie dźwięku.
powrót do pytań