Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
W powietrzu i wodzie
Co możesz powiedzieć o prędkość głosu w powietrzu w porównaniu z prędkością głosu w wodzie?

jest mniejsza i zależy od temperatury powietrza

jest mniejsza i nie zależy od temperatury powietrza

jest większa i zależy od temperatury powietrza

jest większa i nie zależy od temperatury powietrza

nie wiem, wyświetl podpowiedź
nad morzem
linia

Rozwiązanie

dźwięk Fala polega na przekazywaniu drgań jednych cząsteczek ośrodka następnym i może się rozchodzić w ośrodku sprężystym. Prędkość więc będzie zależeć od od własności sprężystych tego ośrodka. Im ośrodek bardziej sprężysty to prędkość będzie większa. Woda jest ośrodkiem bardziej sprężystym niż powietrze i prędkość dźwięku w wodzie będzie większa (dla powietrza wynosi 340m/s, a dla wody 1440m/s).
 temperatura 
[ oC]
 prędkość dźwięku 
[m/s]
-10
0
10
20
325
331
337
343
Zależność prędkości dźwięku w powietrzu od temperatury
Dźwięk jest falą podłużną polegającą na rozchodzeniu się zgęszczeń i rozrzedzeń cząsteczek. Prędkość dźwięku zależy od tego, jak szybko zgęszczony lub rozrzedzony lokalnie gaz wraca do równowagi. Dzieje się to tym szybciej im więcej zderzeń cząsteczek następuje w jednostce czasu. wyrównanie temperatury ciśnienia i gęstości następuje właśnie przez takie zderzenia. Zatem prędkość powinna rosnąć gdy rośnie temperatura i gęstość gazu, co zwiększa częstość zderzeń. Wynika stąd, że wzrost temperatury powoduje wzrost prędkości dźwięku w powietrzu, a zmniejszenie się ciśnienia gdy jesteśmy na dużych wysokościach (gęstość powietrza jest tam mała) powoduje zmniejszenie prędkości dźwięku.
powrót do pytań