Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Prędkość fali
Od czego zależy prędkość rozchodzenia się fali mechanicznej?
od częstotliwości drgań źródła fali

od długości fali

od właściwości sprężystych ośrodka

od amplitudy fali

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Rozwiązanie

Fala polega na przekazywaniu drgań jednych cząsteczek ośrodka następnym i może się rozchodzić w ośrodku sprężystym. Prędkość więc będzie zależeć od od własności sprężystych tego ośrodka, czyli od tego jak szybko cząsteczki ośrodka będą przekazywały drgania.
Fala na sznurze lub na strunie prędkość rozchodzenia się fali zależy od naprężenia struny (większe naprężenie to większa prędkość), od grubość struny (większa grubość to mniejsza prędkość) i od gęstości materiału z którego wykonano strunę (inna prędkość jest dla struny metalowej, a inna dla struny nylonowej).
powrót do pytań