Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Dokładna waga
W atmosferze powietrza znajduje się dokładna waga. Na jednej szalce jest ważone ciało, a na drugiej odważnik. Waga jest w równowadze. Masa którego ciała jest większa?
oczywiście jednakowa

odważnika

odważnika, jeśli ma gęstość mniejszą od gęstości ważonego ciała

odważnika, jeśli ma gęstość większą od gęstości ważonego ciała

nie wiem, wyświetl podpowiedź
waga
linia

Rozwiązanie

Waga porównuje siłę wypadkową siły ciężkości i wyporu powietrza. Siła wyporu choć w powietrzu jest mała, ale wagę mamy dokładną i różnicę zauważymy. Działa ona pionowo do góry i jest równa co do wartości ciężarowi powietrza wypartego przez dane ciało co wynika z prawa Archimedesa. Siła wyporu zależy od objętości danego ciała. A przy zbliżonej masie większą objętość będzie mieć ciało o mniejszej gęstości. Czyli ciało o mniejszej gęstości będzie doznawać większej siły wyporu. Aby siły wypadkowe były jednakowe to siła ciężkości a zarazem i masa ciała o mniejszej gęstości musi być również większa od ciała o gęstości większej.
powrót do pytań