Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Wzajemne pobudzanie
Co jest warunkiem rezonansu dwóch układów drgających?
działanie na oba te układy jednakowych stałych sił

równość okresów i amplitud drgań własnych układów

równość częstotliwości drgań własnych tych układów

równość amplitud i sił powodujących ruch obu układów

nie wiem, wyświetl podpowiedź
wahadła
linia

Rozwiązanie

Amplituda jest to maksymalne wychylenie punktu drgającego i nie ma wpływu na przekazywanie drgań.
Warunkiem rezonansu czyli przekazywania drgań z jednego układu drgającego drugiemu jest równość okresów a więc i częstotliwości drgań własnych układów. Siła może być dowolna i o małej wartości ale wystarczy ta sama częstotliwość. Pamiętaj powolne ale systematyczne działania prędzej czy później dadzą właściwe efekty.
powrót do pytań