Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Ach te drgania
Od czego nie zależy okres drgań ciężarka na sprężynie?
ciężarek na sprężynie od masy ciężarka

od maksymalnego wychylenia czyli amplitudy

od długości sprężyny

od grubości sprężyny

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Rozwiązanie

Niestety pytanie jest trudne i chcą je dobrze zrozumieć trzeba wykonać odpowiednie rachunki lub wykonać doświadczenie. Jeśli chcesz otrzymać odpowiedni wzór to siłę sprężystości porównaj ze wzorem ogólnym na siłę w ruchu harmonicznym.
Okres drgań ciężarka na sprężynie jest wprost proporcjonalny do pierwiastka z masy ciężarka, a odwrotnie proporcjonalny do pierwiastka ze współczynnika sprężystości k. Współczynnik sprężystości co wynika z prawa Hooke'a zależy od: długości sprężyny (czym większa długość to mniejszy współczynnik k a więc okres dłuższy), grubości sprężyny (czym grubsza sprężyna to większy współczynnik k a więc okres jest krótszy) oraz od rodzaju substancji z której wykonana jest sprężyna (własności sprężyste materiału podaje stała zwana modułem Younga).
Okres jak we wszystkich przykładach ruchu harmonicznego nie zależy więc od amplitudy drgań czyli maksymalnego wychylenia.
powrót do pytań