Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Zła próba
Na którym rysunku nie indukuje się siła elektromotoryczna indukcji?

prąd indukcyjny
na rysunku a na rysunku b na rysunku c na rysunku d nie wiem,
wyświetl podpowiedź
linia

Rozwiązanie

Ogólnym warunkiem powstania prądu indukcyjnego jest zmiana strumienia magnetycznego w obwodzie zamkniętym. Strumień indukcji przez powierzchnię (tak brzmi pełna nazwa tej wielkości) jest to iloczyn wielkości wektora indukcji przez powierzchnię i cosinus kąta zawartego między tą liniami pola a prostą prostopadłą do powierzchni. Strumień wskazuje liczbę linii pola magnetycznego przechodzących przez daną powierzchnię (jest to sens fizyczny tej wielkości). Prąd powstanie więc jeśli zmienia się liczba linii przechodząca przez dany obwód.
Linie pola magnetycznego wokół prostoliniowego przewodnika są okręgami. Czym dalej od przewodnika to pole jest słabsze i liczba linii będzie się zmniejszać. Podczas obrotu ramki liczba linii będzie się zmieniać i prąd powstanie. Jeśli oddalamy lub zbliżamy ramkę liczba linii będzie się więc zmieniać, natomiast przy ruchu równolegle do przewodnika liczba linii będzie taka sama i prąd wtedy nie powstanie.
powrót do pytań