Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Dokładny pomiar
Należy wyznaczyć wartość oporu R dysponując odpowiednim źródłem prądu, amperomierzem i woltomierzem. O oporze R wiemy tylko, że RA< R << RV (<< oznacza, że opór R jest dużo mniejszy niż RV). Który ze schematów połączeń zapewnia w tych warunkach maksymalną dokładność pomiaru?
pomiar oporu pomiar oporu pomiar oporu pomiar oporu
schemat a schemat b schemat c schemat d nie wiem
wyświetl podpowiedź
linia

Rozwiązanie

Pamiętamy, że amperomierz łączymy szeregowo, a woltomierz równolegle. Dlatego schematy drugi i trzeci odrzucamy jako całkowicie niepoprawne.
Obliczanie oporu poprzez pomiar napięcia i natężenia zawsze zawiera błąd. Jest to tak zwana metoda techniczna pomiaru oporu. Woltomierz aby nie powodował dużego błędu musi mieć jak największy opór, a amperomierz jak najmniejszy opór. Z treści pytania wynika, że opór woltomierza jest dużo większy niż mierzonego oporu. Natężenie prądu płynące w obwodzie czwartym przez woltomierz jest bardzo małe i powoduje to mały błąd
Opór amperomierza jest mniejszy od mierzonego oporu ale niezbyt dużo. Na schemacie pierwszym istnieje więc dość duży spadek napięcia na amperomierzu. Woltomierz mierzy sumę napięć na amperomierzu i mierzonym opornika, a nie tylko na oporniku. Powstaje istotny błąd.
Podsumowując gdy opór woltomierza jest dużo większy niż mierzonego oporu to korzystamy ze schematu czwartego, gdy opór amperomierza jest dużo mniejszy od oporu mierzonego to stosujemy schemat pierwszy.
powrót do pytań