Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Łomem przez łeb
W którym stwierdzeniu zawarty jest prawdziwy sens prawa Ohma?
prawo Ohma napięcie prądu między końcami przewodnika jest wprost proporcjonalne do jego natężenia

opór przewodnika jest wprost proporcjonalny do napięcia na jego końcach, a odwrotnie proporcjonalny do natężenia płynącego w nim prądu

natężenie prądu w przewodniku jest wprost proporcjonalne do napięcia na jego końcach, a odwrotnie proporcjonalne do jego oporu elektrycznego

opór elektryczny przewodnika to stosunek napięcia na jego końcach do natężenia płynącego prądu

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Rozwiązanie

prawo Ohma O ilości prądu czyli przepływającego ładunku w jednostce czasu mówi natężenie prądu elektrycznego. Prawo Ohma jest podstawowym prawem przepływu prądu i określa od czego zależy natężenie. Im większe napięcie czyli różnica potencjałów tym większe natężenie, a czym większy opór tym natężenie jest mniejsze. Matematyczne sformułowanie zawiera odpowiedź trzecia. Dla stałego oporu wykresem zależności natężenia prądu od napięcia jest linia prosta.
Pierwsza odpowiedź jest błędna bowiem nie zawsze zmiana natężenia powoduje zmianę różnicy potencjałów.
Druga zawiera typowy błąd w interpretacji wzorów. Jak rośnie napięcie to i rośnie natężenie i wtedy opór jest stały. Opór jest wielkością charakteryzująca dany element obwodu elektrycznego. Zależy od jego parametrów i warunków zewnętrznych np. temperatury, ciśnienia czy w niewielkim stopniu wilgotności.
Czwarte stwierdzenie jest prawdziwe ale zawiera definicję oporu elektrycznego a nie treść prawa Ohma.
powrót do pytań