Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Uwaga na sople
Co można powiedzieć o cieple pobieranym w procesie topnienia ciała krystalicznego?
zużywane na wzrost energii kinetycznej cząsteczek

równe zeru, bo temperatura topnienia pozostaje niezmieniona

zużywane na pracę przezwyciężenia sił międzycząsteczkowych

dodatnie lub ujemne, w zależności od wzrostu lub spadku objętości ciała przy topnieniu

nie wiem, wyświetl podpowiedź
lodowe sople
linia

Rozwiązanie

Kryształy mają uporządkowaną budowę i atomy bardzo silne oddziaływują ze sobą, natomiast w cieczach nie ma regularnej struktury. Podczas topnienia atomy lub cząsteczki mają na tyle dużą energię kinetyczną, że odrywają się od sieci krystalicznej, tworząc sieć. Muszą przy tym wykonać pracę na przezwyciężenie sił międzycząsteczkowych aby sieć krystaliczną opuścić. Dlatego podczas topnienia pobierana jest energia z zewnątrz. Przez cały proces topnienia ciała krystalicznego jego temperatura jest stała.
powrót do pytań