Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Lina na stole
Jakim ruchem zsuwa się lina ze stołu?
niejednostajnie przyspieszonym

jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem równym przyspieszeniu ziemskiemu

jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem mniejszym od przyspieszenia ziemskiego

jednostajnym

nie wiem, wyświetl podpowiedź
lina na stole
linia

Rozwiązanie

Korzystamy z drugiej zasady dynamiki. Przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do działającej siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalne do masy ciała czyli im większa siła to większe przyspieszenie, a jak większa masa to przyspieszenie mniejsze.
Masa zsuwającej liny jest stała. Siła powodująca zsuwanie jest wypadkową (w tym przypadku różnicą) siły ciężkości wystającej poza stół części liny i siły tarcia liny o stół (jest ona przeciwnie zwrócona do ruchu). Ponieważ coraz więcej liny wystaje to siła ciężkości będzie rosnąć. Tarcie natomiast będzie maleć ponieważ nacisk będzie mniejszy. Wobec tego siła wypadkowa zwiększa się, a więc wzrastać będzie przyspieszenie i lina zsuwać się będzie ruchem niejednostajnie przyspieszonym (ruch jednostajnie przyspieszony następuje gdy przyspieszenie jest stałe).
Oczywiście na początku musi wystawać taka długość liny aby siła ciężkości wystającej części liny była większa od siły tarcia działającego na leżącą na stole część liny.
powrót do pytań